Căn cứ vào danh mục thuốc Bệnh viện, để đảm bảo việc sử dụng thuốc an toàn. Khoa Dược xin thông báo đến các khoa, phòng những thuốc nhìn giống nhau, đọc giống nhau . Đề nghị các khoa, phòng chú ý để tránh nhầm lẫn khi sử dụng.

  1. DANH MỤC THUỐC NHÌN GIỐNG NHAU, ĐỌC KHÁC NHAU:

 

TT

TÊN THUỐC, NỒNG ĐỘ, HÀM LƯỢNG

HÌNH ẢNH PHÂN BIỆT

1

 

 

 

 

Alpha DHG

( chymotrypsin 21 microkatal  )

 

 

 

 

 

LIPCOR 50

( Losartan kali 50mg)

 

 

 

 

 

 

agiLOSART – H100/12,5

(Losartan kali 100mg)

 

 

2

 

Enclacin 250mg ( Clarithromycin 250mg )

 

Melanov – M

(Gliclazide 80mg và Metformin hydrochloride 500mg)

 

 

3

 

 

Dromasm fort

( Drotaverin Clohydrat 80mg )

Drotusc

( Drotaverin Clohydrat 40mg )

                                                                                                                                                                                      

 

 

4

 

SaVi Acarbose 25mg ( Acarbose 25mg)

 

Savdiaride 3 ( Glimepiride 3mg)

5

Ích mẫu

Dạ dày folitat

   

6

Ketofen Drop

 

 

Novotane Ultra

    

 

  1. DANH MỤC THUỐC ĐỌC GIỐNG NHAU, NHÌN KHÁC NHAU:

TT

TÊN THUỐC, NỒNG ĐỘ, HÀM LƯỢNG

HÌNH ẢNH PHÂN BIỆT

 

 

1

Dromasm fort ( Drotaverin Clohydrat 80mg )

Drotusc( Drotaverin Clohydrat 40mg )

2

Cefuroxime 125mg

( dạng gói)

 

Cefuroxime 500mg

( dạng viên )

3

Ketofen-Drop ( Dd nhỏ mắt )

Ketoprofen EC DWP 100mg ( viên uống )

   

Ghi chú: Danh mục các thuốc nhìn giống nhau, đọc giống nhau sẽ được bổ sung thêm trong quá trình sử dụng.                                                                                                                                                                                                  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THUỐC

                                                              GIÁM ĐỐC