Khoa Ngoại là khoa lâm sàng, thực hiện khám bệnh, chữa bệnh chủ yếu bằng các thủ thuật và phẫu thuật.

Khoa Ngoại được bố trí liên hoàn, thuận tiện cho công tác phẫu thuật, chăm sóc và vận chuyển người bệnh.

Các phương tiện và dụng cụ phẫu thuật phải đồng bộ, có chất lượng tốt.

Bảo đảm yêu cầu vô khuẩn:

- Các dụng cụ phẫu thuật, thủ thuật;

- Mọi thành viên khi vào buồng phẫu thuật phải thực hiện quy định kỹ thuật vô khuẩn.

- Không di chuyển người, dụng cụ từ nơi hữu khuẩn tới nơi vô khuẩn.