1. Thực hiện quy chế công tác Khoa Nội và khoa Truyền nhiễm

2. Một số công tác đặc thù của khoa Lao:

a. Có đủ các điều kiện và phương tiện khử khuẩn, phòng hộ để chống mầm bệnh lây lan qua đường hô hấp và ô nhiễm môi trường.

b. Quy định vị trí đặt các ống nhổ có nắp, có lót thuốc sát khuẩn.

c. Hướng dẫn người bệnh ho, khạc, nhổ đúng nơi quy định.

d. Chỉ đạo tuyến dưới và tham gia chương trình phòng chống lao tại cộng đồng.