Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn là khoa ghép từ hai khoa: Khoa xét nghiệm và khoa Chẩn đoán hình ảnh, có chức năng  nhiệm vụ:

KHOA XÉT NGHIỆM

1. Khoa Xét nghiệm là cơ sở thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm về huyết học, hóa sinh, vi sinh, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị.

2. Phải đảm bảo an toàn cho các thành viên trong khoa và môi trường xung quanh.

3. Việc quản lý trang thiết bị theo đúng quy chế quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế.

 

KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

1. Khoa chẩn đoán hình ảnh là cơ sở thực hiện các kỹ thuật tạo ảnh y học để chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị bằng các thiết bị X-quang, Siêu âm, Cộng hưởng từ...

2. Cơ sở hạ tầng của khoa phải đảm bảo tuyệt đối an toàn và kiểm soát bức xạ.

3. Việc quản lý các thiết bị của khoa phải chặt chẽ, theo đúng quy chế quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế; việc sử dụng thiết bị phải đạt hiệu quả kinh tế cao.

4. Trước khi sử dụng thiết bị mới, người vận hành phải được đào tạo.