Khoa Nhi là khoa Lâm sàng, thực hiện các phương pháp không phẫu thuật để chữa bệnh, ngoài việc thực hiện quy chế, quy định chung như công tác khoa Nội, khoa Nhi phải thực hiện một số công tác đặc thù:

Khoa được bố trí theo đơn nguyên, thiết kế riêng phù hợp với sính lý bệnh và tâm sinh lý của từng lứa tuổi về chế độ thuốc, chế độ chăm sóc và chế độ ăn uống.