Khoa Nội tổng hợp là khoa lâm sàng, thực hiện các phương pháp không phẫu thuật để chữa bệnh.

Trong khám bệnh, chữa bệnh phải kết hợp chặt chẽ lâm sàng, các kết quả cận lâm sàng và kết hợp với các chuyên khoa.

Khoa Nội tổng hợp là khoa trọng điểm, có liên quan đến nhiều chuyên khoa trong bệnh viện; khoa được bố trí ở trung tâm bệnh viện, thuận tiện cho công  tác hồi sức cấp cứu người bệnh và làm các xét nghiệm cận lâm sàng.

Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới.