Trong 2 ngày 27-28/05/2020, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã diễn ra với nhiều nội dung quan trọng, trong tinh thần làm việc nghiêm túc, đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp.