QUY TRÌNH

TIỆT KHUẨN - KHỬ KHUẨN MỨC ĐỘ CAO BẰNG HÓA CHẤT

 

I. MỤC ĐÍCH

Thống nhất quy trình tiệt khuẩn-khử khuẩn mức độ cao bằng phương pháp ngâm hóa chất trong toàn bệnh viện.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình này áp dụng cho:

+ Dụng cụ nội soi phẫu thuật, dụng cụ nội soi dùng trong chẩn đoán ( nội soi dạ dầy, đại tràng, tai mũi họng…)

+ Các vật tư  y tế kém chịu nhiệt và được xếp vào nhóm dụng cụ thiết yếu và bán thiết yếu theo phân loại Spauding (Phụ lục 01)

III. THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

1.Thuật ngữ:

Làm sạch (Cleaning): là quá trình sử dụng biện pháp cơ học, hóa học  để làm sạch những tác nhân nhiễm khuẩn và chất hữu cơ bám trên những DC, mà không nhất thiết phải tiêu diệt được hết các tác nhân nhiễm khuẩn; Quá trình làm sạch là một bước bắt buộc phải thực hiện trước khi thực hiện quá trình khử khuẩn (KK), tiệt khuẩn (TK) tiếp theo. Làm sạch ban đầu tốt sẽ giúp cho hiệu quả của việc KK hoặc TK được tối ưu.

Khử khuẩn (Disinfection): là quá trình loại bỏ hầu hết hoặc tất cả vi sinh vật gây bệnh trên DC nhưng không diệt bào tử vi khuẩn. Có 3 mức độ khử khuẩn (KK) (KK mức độ thấp, trung bình và cao).

Khử khuẩn mức độ cao (High level disinfection): là quá trình tiêu diệt toàn bộ vi sinh vật và một số bào tử vi khuẩn.

V. NỘI DUNG QUY TRÌNH

 

 

 

Trách nhiệm

Các bước thực hiện

Mô tả

ĐDV, Kỹ thuật  viên

 

 

Làm sạch     

Oval: Làm sạch

 

- NVYT mang đầy đủ các PTPHCN khi thực hiện làm sạch dụng cụ

-  Dụng cụ sau khi sử dụng phải được tháo rời và ngâm ngay trong dung dịch có chứa emzym đúng nồng độ ( phụ lục 2) với thời gian 3-5 phút

-  Dùng gạc y tế làm sạch bề mặt ngoài của dụng cụ, dung bàn chải cọ rửa kỹ bên trong( các kênh, nòng của dụng cụ nội soi…)

- Tráng lại dụng cụ bằng nước sạch

- Làm khô dụng cụ bằng máy xì khô hoặc săng vải sạch.

 

ĐDV, Kỹ thuật  viên

 

Ngâm hóa chất khử khuẩn mức độ cao

- Kiểm tra nồng độ hóa chất khử khuẩn mức độ cao bằng test trip theo quy định

Tiến hành ngâm ngập DC vào trong dung dịch khử khuẩn:

+ Dung dịch glutaraldehyde 2% ( Steranios) ở nhiệt độ 20oC là 20 phút

 

ĐDV, Kỹ thuật  viên

 

 

 

Tiệt khuẩn dụng cụ

 

- Những dụng cụ thiết yếu như DC nội soi ổ bụng, kìm sinh thiết... phải được ngâm tiệt khuẩn trước khi sử dụng

- Ngâm ngập dụng cụ cần tiệt khuẩn vào dung dịch glutaraldehyde 2%-2.5% ở nhiệt độ 20oC là 10 giờ.

ĐDV, Kỹ thuật  viên

 

 

 

 
 

 

 

 

Tráng nước vô khuẩn

 

 

- Tráng làm sạch dụng cụ bằng nước cất hoặc dung dịch cồn Ethanol 700 – 900.

- Làm khô bằng dụng cụ bằng gạc vô khuẩn

 

 

ĐDV, Kỹ thuật  viên

 

 

Bảo quản

dụng cụ

Oval: Bảo quản dụng cụ

 

- Dụng cụ phẫu thuật, nội soi chẩn đoán được bảo quản trong tủ vô khuẩn có thể sử dụng được trong vòng 24h

- Dụng cụ được bảo quản trong tủ kín hoặc trên giá, kệ đảm bảo khô ráo tránh ẩm mốc