QUY TRÌNH RỬA TAY NGOẠI KHOA

(Rửa tay bằng dung dịch khử khuẩn)

 

1.Mục đích

   Loại bỏ vi khuẩn vãng lai và định cư có trên da bàn tay,cổ tay,cẳng tay và khuỷu tay nhằm ngăn ngừa lan truyền tác nhân gây bệnh từ tay NVYT vào vết mổ trong quá trình phẫu thuật

2.Đối tượng áp dụng

   Mọi NVYT trực tiếp tham gia phẫu thuật

3.Nội dung thực hiện

a.Phương tiện thực hiện

   -Bồn rửa tay ngoại khoa

   -Dung dịch xà phòng khử khuẩn

   -Nước rửa tay:Nước máy đã được lọc qua màng siêu lọc

   -Bàn chải mềm vô khuẩn

b.Các bước tiến hành

   Bước 1: Đánh kẽ ngón móng tay: Làm ướt bàn tay. Lấy 3-5ml dung dịch xà phòng khử  khuẩn vào lòng bàn tay. Chà sạch kẽ móng tay của từng bàn tay bằng bàn chải trong vòng 30 giây

   Bước 2: Rửa tay lần 1 trong vòng 1 phút 30 giây: Làm ướt bàn tay tới khuỷu tay. Lấy 3-5ml dung dịch xà phòng vào lòng bàn tay.Chà bàn tay như quy trình rửa tay thường quy,sau đó chà tới cổ tay, cẳng tay, khuỷu tay. Tráng tay dưới vòi nước theo trình tự từ đầu ngón tay tới khuỷu tay, loại bỏ hoàn toàn dung dịch khử khuẩn trên tay

   Bước 3: Rửa tay lần 2: Làm tương tự lần 1

   Bước 4: Làm khô tay:Lầm khô toàn bộ bàn tay, cổ tay, cẳng tay tới khuỷu tay bằng khăn khô vô khuẩn dùng 1 lần

   Chú ý: Trong quá trình rửa tay, bàn tay luôn hướng lên trên. Nếu không kiểm soát được chất lượng nước và khăn lau thì sau khi làm khô tay cần chà lại tay bằng dung dịch chứa cồn trong vòng tối thiểu là 1 phút.Tổng thời gian rửa tay tối thiểu là 3 phút