QUY TRÌNH XỬ LÝ KHI BỊ KIM ĐÂM

HAY TỔN THƯƠNG DO VẬT SẮC NHỌN

 

   Bước 1:Để cho vết thương tự chảy máu,không ấn,nặn hay hút chỗ bị thương

   Bước 2:Rửa vết thương băng xà phòng và nước sạch trong vòng 15 phút

   Bước 3:Báo cho người giám sát và đưa người bị thương tới bác sỹ đế xử lý tiếp

   Bước 4:Tiến hành báo cáo tổn thương (Phụ lục 05)

   Bước 5:Xác định người bệnh nguồn.Đảm bảo rằng máu của người bệnh(có sự đồng thuận) và máu của người bị thương đều được xét nghiệm tìm HIV,HBV,HCV

   Bước 6:Nếu đã tiêm phòng viêm gan B thì không cần điều trị,nhưng nếu chưa tiêm phòng viêm gan B thì xét nghiệm HBIG và khởi động chuỗi tiêm phòng viêm gan

   Bước 7:Khởi động điều trị dự phòng HIV trong vòng 2 giờ sau khi phơi nhiễm và tiếp tục điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho đến khi có kết quả xét nghiệm HIV của người bệnh

   Bước 8:Thực hiện các xét nghiệm HIV:

  • Ngay lập tức sau khi xảy ra sự cố
  • Sau 3 tháng
  • 1 năm sau khi bị thương

    Bước 9:Nếu người đó có kết quả xét nghiệm HIV dương tính thì tư vấn và hướng dẫn

   Bước 10:Báo cáo cho cán bộ quản lý biết