1. Khảo sát hài lòng người bệnh nội trú 

Bảng điểm khảo sát hài lòng người bệnh nội trú

Năm

2023

Điểm HL

Nhóm A

Điểm HL

Nhóm

B

Điểm HL

Nhóm C

Điểm HL

Nhóm D

Điểm HL

Nhóm E

Điểm

HL

Trung bình

Tỷ lệ% HL

Chung

Tỷ lệ% HL so

với mong đợi

 

Tỷ lệ% NB

Quay trở lại

 

T11

4,306

4,520

3,640

4,661

4,613

4,277

91,07%

88,5%

100%

- Tổng điểm trung bình: 4,277 (85,54%)

- Tỷ lệ hài lòng chung đạt 91,07% (847/930)

- Tỷ lệ hài lòng so với mong đợi (Tiêu chí G1) đạt 88,5% (2655/30)

- Tỷ lệ người bệnh quay trở lại (Tiêu chí G2) đạt 100% (30 phiếu chắc chắn sẽ quay trở lại hoặc giới thiệu cho người khác)

*Một số ý kiến phản ánh từ người bệnh

- Không có căng tin phục vụ bệnh nhân (Nhà ăn chỉ phục vụ nhân viên y tế)

- Phòng bệnh sạch sẽ. Bác sĩ nhiệt tình

- Bác sĩ, điều dưỡng nhiệt tình, phục vụ tốt.

- Đề nghị bệnh viện có máy chụp CT, thuốc đa dạng tốt.

2. Khảo sát hài lòng ngoại trú

Bảng điểm khảo sát hài lòng người bệnh ngoại trú

Năm

2023

Điểm HL

Nhóm A

Điểm HL

Nhóm

B

Điểm HL

Nhóm C

Điểm HL

Nhóm D

Điểm HL

Nhóm E

Điểm

HL

Trung bình

Tỷ lệ% HL

Chung

Tỷ lệ% HL so

với mong đợi

 

Tỷ lệ% NB

Quay trở lại

 

T11

4,160

4,180

4,300

4,408

4,350

4,259

99,2%

88,3%

100%

- Tổng điểm trung bình: 4,259 (85,18%)

- Tỷ lệ hài lòng chung đạt 99,2% (923/930)

- Tỷ lệ hài lòng so với mong đợi (Tiêu chí F) đạt 88,3 (2650/30)

- Tỷ lệ người bệnh quay trở lại (Tiêu chí G) đạt 100% (30/30phiếu)

*Một số ý kiến phản ánh từ người bệnh

- Bác sĩ, điều dưỡng nhiệt tình, phục vụ tốt.

- Thuốc ngoại trú chưa đa dạng

3. Khảo sát hài lòng nhân viên y tế

- Tổng điểm trung bình: 4.114

- Tỷ lệ hài lòng chung: 88,45%

- Tỷ lệ gắn bó lâu dài làm việc tại bệnh viện: 92%

- Mức độ hài lòng chung về lãnh đạo bệnh viện: 94%

* Một số ý kiến của nhân viên y tế

- Tăng mức lương, thu nhập cho cán bộ, nhân viên y tế để đảm bảo cuộc sống.

- Triển khai thêm nhiều kỹ thuật mới để đáp ứng nhu cầu của người bệnh và thu hút được nhiều bệnh nhân.

- Thiết bị, vật tư y tế được đổi mới thường xuyên.

- Tạo thêm điều kiện cho nhân viên y tế học tập, nâng cao chuyên môn.

                                                                                              Thông tin từ phòng Điều dưỡng./.