Ngày 04/3/2020 Sở Y tế phối hợp với Công ty Servier tổ chức khóa đào tạo về “Quản lý chất lượng và An toàn người bệnh” cho Lãnh đạo các bệnh viện, trung tâm y tế, Lãnh đạo phòng Quản lý chất lượng bệnh viện, phòng điều dưỡng và trưởng khoa điều dưỡng, tham dự lớp tập huấn còn có đại diện của Bệnh viện 5, Bệnh viện Công an tỉnh. Đồng chí Phạm Thị Phương Hạnh Phó Giám đốc Sở Y tế dự và chỉ đạo khóa đào tạo.

 

Khóa đào tạo diễn ra trong 3 ngày với các nội dung trọng tâm như: Những công việc cụ thể của việc triển khai quản lý chất lượng bệnh viện; xây dựng hệ thống quản lý sự cố rủi do tại bệnh viện; ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện. Khóa tập huấn cũng sẽ dành 01 ngày để thực hành ngày hội 5S mẫu.

Khóa tập huấn nhằm tăng cường năng lực quản lý cho cán bộ y tế, góp phần nâng cao chất lượng quản lý và an toàn người bệnh trong các cơ sở khám chữa bệnh. Sau lớp tập huấn, các học viện được nhận Giấy chứng nhận do Sở Y tế phối hợp Trung tâm Nghiên cứu cải tiến y tế cấp trên.

 

Một số hình ảnh tại lớp tập huấn:

 

 

Nguồn: Kim Thoa

 Sở y tế Ninh Bình