Ngày 19/01, lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam-Từ Đại hội đến Đại hội” đã diễn ra tai Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Minh Thu / (Vietnam+)

Thứ Ba, 19/01/2021 11:46

Chiem nguong cac hien vat quy ghi lai lich su cac ky Dai hoi Dang hinh anh 1

Tham gia Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam gồm đại diện Quốc tế Cộng sản: Đồng chí Nguyễn Ái Quốc; đại biểu Đông Dương Cộng sản Đảng: Các đồng chí Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh; đại biểu An Nam Cộng sản Đảng: Các đồng chí Châu Văn Liêm, Nguyễn Thiệu. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

 

Chiem nguong cac hien vat quy ghi lai lich su cac ky Dai hoi Dang hinh anh 2

Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (thứ hai từ phải sang) và các đại biểu tham dự lễ khai mạc. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Chiem nguong cac hien vat quy ghi lai lich su cac ky Dai hoi Dang hinh anh 3Sơ đồ tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam và các hội quần chúng, năm 1930. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Chiem nguong cac hien vat quy ghi lai lich su cac ky Dai hoi Dang hinh anh 4Bộ đồ trà nhân dân Trung Quốc tặng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, tháng 2 năm 1951. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Chiem nguong cac hien vat quy ghi lai lich su cac ky Dai hoi Dang hinh anh 5Voi tết bằng dây guột Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tặng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng tháng 3 năm 1982. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Chiem nguong cac hien vat quy ghi lai lich su cac ky Dai hoi Dang hinh anh 6Tấm thảm len do công nhân Nhà máy Len Hải Phòng tặng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng tháng 9 năm 1960. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Chiem nguong cac hien vat quy ghi lai lich su cac ky Dai hoi Dang hinh anh 7Luận cương chánh trị của Đảng Cộng sản Đông Dương. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Chiem nguong cac hien vat quy ghi lai lich su cac ky Dai hoi Dang hinh anh 8Khách tham quan triển lãm được hiểu hơn về lịch sử các kỳ Đại hội Đảng. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Chiem nguong cac hien vat quy ghi lai lich su cac ky Dai hoi Dang hinh anh 9Khách tham quan triển lãm. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Chiem nguong cac hien vat quy ghi lai lich su cac ky Dai hoi Dang hinh anh 10Sách "Bản án chế độ thực dân Pháp" của Nguyễn Ái Quốc xuất bản tại Pháp năm 1925. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Chiem nguong cac hien vat quy ghi lai lich su cac ky Dai hoi Dang hinh anh 11Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt nhịp bản 'Kết đoàn' trong buổi dạ hội chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng do Đoàn Thanh niên Lao động tổ chức tại vườn Bách thảo Hà Nội, ngày 19/9/1960.

Chiem nguong cac hien vat quy ghi lai lich su cac ky Dai hoi Dang hinh anh 12Chân dung Nguyễn Ái Quốc, người chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chiem nguong cac hien vat quy ghi lai lich su cac ky Dai hoi Dang hinh anh 13Từ 1925-1927, tại nhà số 13, đường Văn Minh (Quảng Châu, Trung Quốc), Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã mở các lớp huấn luyện chính trị, đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam. Tranh trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Chiem nguong cac hien vat quy ghi lai lich su cac ky Dai hoi Dang hinh anh 14Văn bản: Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, tháng 2/1930.

Chiem nguong cac hien vat quy ghi lai lich su cac ky Dai hoi Dang hinh anh 15Đại biểu Nguyễn Ái Quốc phát biểu tại Đại hội lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp tại Tour (Pháp), tháng 12/1920. Tư liệu của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Nguồn: Minh Thu / (Vietnam+)